ពិតជាគំរូណាស់! វិទ្យាល័យមួយទៀតហើយ សិស្សៗឈរគោរពទង់ជាតិ ឡើងរៀបរយដូចក្នុងគំនូរ ….!

កំសាន្ត

ពិតជាគំរូណាស់! វិទ្យាល័យមួយទៀតហើយ សិស្សៗឈរគោរពទង់ជាតិ ឡើងរៀបរយដូចក្នុងគំនូរ ….! ពិតជាគួរអោយលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរខ្លាំងណាស់ចំពោះការរៀបចំយ៉ាងល្អឯកបែបនេះ​ដែលជាគំរូល្អមួយរបស់សាលា ដែលផ្សាយចេញទៅ គួរអោយសាលាផ្សេងទៀតរៀបចំតាមអោយបានល្អបំផុត ។ ពិតជាស្អាតណាស់🙏👨‍🏫🇰🇭👩‍🏫🙏ឯកសណ្ឋានសិស្សនៃវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ត្រពាំងប្រាសាទ!👏🙏ចង់ឱ្យសាលារដ្ឋទូទាំងស្រុកខ្មែរមានរបៀបរៀបរយបែបនេះណាស់មើលទៅគួរជាទីមោទនៈ🙏Credit: Mam Sokha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *