យប់ម៉ិញ វគ្គ Final ក្នុង កម្មវិធី Xfactor កញ្ញា កាន់តែស្រស់ស្អាត ហើយកូនក្រុមក៏ទទួលបាន ជ័យលាភីទៀតផង…!

កំសាន្ត

យប់ម៉ិញ វគ្គ Final ក្នុង កម្មវិធី Xfactor កញ្ញា កាន់តែស្រស់ស្អាត ហើយកូនក្រុមក៏ទទួលបាន ជ័យលាភីទៀតផង…!ពិតជារំភើបណាស់កាលពីយប់ម៉ិញនេះ ដែលកូនក្រុមរបស់ សុគន្ធកញ្ញាមានរហូតដល់ទៅ៣នាក់ ដែលបាននៅដល់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធី ។ ក្នុងនោះ គឺមានម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យផងដែរ គឺ ចាន់សុបញ្ញា ដែលជាបេក្ខជនវ័យក្មេងមួយ ។យប់ម៉ិញនេះ នាងកាន់តែស្រស់ស្អាត ហើយកាន់តែស្រស់ស្រាយខ្លាំង ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *