ស្រស់ស្អាតមែន! វីរៈនិច្ច ពេលតែងខ្លួនទៅ ញាំការម្តងៗ ពូកែរើសសំលៀកបំពាក់ណាស់…!

កំសាន្ត

ស្រស់ស្អាតមែន! វីរៈនិច្ច ពេលតែងខ្លួនទៅ ញាំការម្តងៗ ពូកែរើសសំលៀកបំពាក់ណាស់…! តារាចម្រៀងវ័យក្មេងកំពុងតែមានការគាំទ្រពីមហាជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើន ដែលនាងជាតារាចម្រៀងមួយរូបមានសម្លេងពីរោះមានការស្រលាញ់ខ្លាំង ពីមហាជន ។ហើយជាតារាចម្រៀងមានវ័យក្មេង សម្រស់ស្អាតគួរអោយស្រលាញ់ មុខខ្សូត ស្បែកសស្អាត។
ពេលនេះនាងបានធ្វើការតែងខ្លួន ស្លៀកពាក់ញាំការគេឃើញថាស្អាតណាស់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *