ខានស្តាប់យូរហើយ ស្តាប់តាំងនៅក្មេងៗ អុំទូករសាយរសាត់ ច្រៀងរួមគ្នា សុខពិសី ជាមួយឆាយវីរៈយុទ្ធ ពីរោះ…!(video)

កំសាន្ត

ខានស្តាប់យូរហើយ ស្តាប់តាំងនៅក្មេងៗ អុំទូករសាយរសាត់ ច្រៀងរួមគ្នា សុខពិសី ជាមួយឆាយវីរៈយុទ្ធ ពីរោះ…!(video)ពីតជាពិរោះណាស់នៅពេលបានស្តាប់ជាថ្មីបទចម្រៀងពីដើម ដែលបានបកស្រាយម្តងទៀត របស់ តារាចម្រៀងទាំងពិរនាក់ បានចេញមកធ្វើការអបអរជាមួយហ្នឹង បុណ្យអុំទូកប្រពៃណីខ្មែរ នាពេលខាងមុខនេះ ។ ប្រិយមិត្តបានស្តាប់រួចនៅ បទចម្រៀងមួយបទនេះ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *