ឃើញ លោកសាយសៀករ៉ា បង្ហោះរូបនៅពេទ្យលើថែឪពុក តាមពិតឪពុកគាត់ កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម គួរអោយអាណិតគាត់..! តារាសម្តែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង មានការគាំទ្រ និងជាតួរឯកជាច្រើនរឿងផងដែរ លោក សៀករ៉ា តែងធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តជាខ្លាំង ចំពោះការសម្តែងរបស់លោក ។ ពេលនេះ លោក បានបង្ហោះសារបែបនេះថា ៖Siara Sayមុតបន្លាអាស្សីយកថ្នាំខ្មែរនឹងស្រាសរុំ១យប់ ទៅជាបែបនេះ សាច់គាត់ខ្លាយ សំណាង់ហើយដែលគាត់មិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម នៅពេទ្យ៩យប់ហើយ កូនអាណិតប៉ាណាស់។។

LEAVE A REPLY