ជួយស៊ែរស្វែងរកម្ចាស់ !ថ្ងៃនេះក្រុមការងាររមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំរើសបាន iPad ចំនួន4គ្រឿង សូមទាក់ទងលេខ..! យោងតាមការបង្ហោះស្វែងរកម្ចាស់ របស់ផេក Jet’s Garden Park បានអោយដឹងបែបនេះថា មានបងប្អូនណាដែលបាត់ភ្លេច សំភារះ អាយផេត នៅ កន្លែងកំសាន្តJet’s Garden Park សូមជ្រាប!ដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់របស់
ថ្ងៃនេះក្រុមការងាររមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំរើសបាន iPad ចំនួន4គ្រឿង បើម្ចាស់បានដឹងសូមទំនាក់ទំនងមករមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំតាមរយៈ
093 93 02 02
សូមអរគុណ !

LEAVE A REPLY