សារបោះកាន់តែច្រើនទៅៗ សម្រាប់រតនះ ព្រោះតែនាងជាតារាចម្រៀង ប្រលងមានសមត្ថភាព ពូកែប្លែករាល់សប្តាហ៏…!(video) តារាចម្រៀងដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងសិល្បះចម្រៀង ឈិនរតនះ ដែលនាងជាតារាចម្រៀងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ មានសម្លេងល្អ ។ នាងបានធ្វើការប្រលង ប្រជែងក្នុងកម្មវិធី ដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏ ។ សម្លេងសារ របស់ រតនះ កាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើង រហូតសប្តាហ៏កន្លងជាប់លេខ ២ បន្ទាប់ពីតារាចម្រៀង តាក់ម៉ា ។ ពិតជាពូកែណាស់ ៕

LEAVE A REPLY