ជាក់ស្តែង​ណាស់​លាភ​ធំ​ចូល​មក​ដូច​ចាក់ទឹក យោង​តាម​ក្បួន​កំពូល​ហុង

~

ស៊ុយ​ចិន​សែ​ដែល​មាន​មនុស្ស​ជិត​មួយ​ទ្វីបអាស៊ី​ជឿជាក់​ឆុត​ខ្លាំង​បាន

~

​ទស្សន៍​ទាយ​មុន​នេះ​បន្តិច​ថា នៅ​ម៉ោង​៨​និង​១៨​នាទី​យប់​នេះ​

~

( បារមី​ទេវតា​ទ្រព្យ​នាំ​លាភ​ធំ លុយ​ធំ សំណាង​ធំ នាំ​សុភមង្គល​វិបុល​សុខ

~

​គ្រប់​ប្រការ​មក​ប្រទាន​ដល់​ឆ្នាំ​ជ័យ​ទាំង​៤ ខាល

~

ម្សាញ់ ជូត មមី មាន​លាភ មាន​ជ័យ មាន​ប្រាក់​វាល់​លាន​ចូល​ក្នុង​ជីវិត

~

សូម​លោក​អ្នក​ចូល​មើល​លេខ​សំណាង

~

ហើយ​ស៊ែរ​បួងសួង​ម្នាក់​១​ប្រាថ្នា​អ្វី​បាន​សម្រេច​ដូច​ក្តី​បំណង ។

~

LEAVE A REPLY